Üyelik ve KVKK Sözleşmesi

ÜYELİK & KVKK SÖZLEŞMESİ

1 - İş bu üyelik sözleşmesi Özge Özcömert ve bağlı iştirakleri (Bundan böyle Özge Özcömert olarak anılacaktır) tarafından, https://www.meyanci.com web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.

2 - Özge Özcömert, Sözleşmeyi onaylayan üyelerine kampanya ve duyuruları düzenli olarak gönderir ve online alışveriş yapmasına olanak verir.

3 -  www.meyanci.com web sitesi kişiseldir, devredilemez ya da satılamaz.

4 - Üye kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Özge Özcömert üye güvenliği konusunda tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Üyeler ise üye güvenliğinden kendileri de sorumludur. Özge Özcömert, müşterilerinden hiçbir şekilde şifre bilgisini istememektedir. www.meyanci.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkânına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.

5 - Üye, www.meyanci.com 'verdiği kişisel ve alışveriş bilgilerinin tarafına kampanya uygulamaları sunulması amacıyla https://www.meyanci.com/ kendisiyle iletişime geçmesini kabul eder.

6 - Üye, www.meyanci.com 'a üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, Özge Özcömert’ın tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.  

7 - Üye, tüm hakları Özge Özcömert’a ait olan ve https://www.meyanci.com/üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

8 - www.meyanci.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Özge Özcömert ’ın sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.meyanci.com üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. www.meyanci.com kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen Üyenin sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir. www.meyanci.com kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU

Değerli Müşterilerimiz, Özge Özcömert (Meyan Mücevherat) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz. Bu kapsamda, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler ve tarafımız ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK gereğince, www.meyanci.com internet sitemiz (“İnternet Sitesi”), mağazalarımız ve sair kanallar vasıtasıyla bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ve KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

Bu kapsamda, sistemimize dâhil olarak bizimle paylaşılan kişisel verilerinizin, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere, KVKK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve yukarıda sayılan diğer işlemlerin yapılmasına açık rıza vermektesiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

• Müşterilerimizi daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarını anlamak,
• Müşterilerimiz ile iletişimimizi geliştirerek daha etkin ve kaliteli hizmet vermek,
• Satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
• Kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktivite ve süreçlerinin işletilebilmesi,
• Müşterilerimize kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek,
• Ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetleri ölçmek,
• Müşterimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek,
• Müşterilerimize sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin artırılması/geliştirilmesi yapılacak uygulamalar ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve tele-satış faaliyetleri olmak üzere sair satış, pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi,
• Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler, profilleme çalışmaları,
• Web sitemizde yer alan onay kutucuğu aracılığıyla onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi.
Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, başta 6698 sayılı Kanun olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuat ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Tarafımız veya Tarafımız adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;


• Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
• İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,
• İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
• Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,
• Tarafımız ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Tarafımız göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,
• Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),
• Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,
• Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
• Pazar araştırması şirketleri ve müşteri memnuniyeti ölçümlemeye yarayan şirketler ve programlar,
• Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,


Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; sunduğumuz hizmetin amaçları doğrultusunda, aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecektir;

• İş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız, bayilerimiz ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda, düzenleyici, denetleyici kurumlar,
• Kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar,
• Tarafımız adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar,


Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız:


• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak, Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile Noter vasıtasıyla, Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak, Meyan Mücevherat’ın elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, Meyan Mücevherat’a iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Özge Özcömert

Adres: Suadiye Mah. Bağdat Cad. No: 371/70 Kadiköy/ İstanbul Türkiye
E-posta Adresi: antikamucevher@gmail.com   


*Kişisel Verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etmeniz halinde üyelik sistemimizden çıkacağınızı ve bu kapsamda, üyelik sistemimizin sağladığı avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.


**Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum, anladım ve ANTİKA MÜCEVHER Üyelik sistemine, www.meyanci.com üzerinden üyelik sözleşmesini onaylayarak ya da mağazalarda cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile paylaşmak suretiyle yine elektronik şekilde onay vererek KVKK kapsamında kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına ve yine yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine, yukarıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına, belirtilen amaçlar dâhilinde yurtdışına aktarılmasına/paylaşılmasına, açık rıza veriyorum.

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI:
Meyan Mücevherat olarak, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz fırsat ve kampanyalarımızdan sizleri e-posta, sms ve benzeri elektronik iletişim araçlarıyla haberdar edebilmemiz için iletişim izninizi istiyoruz.
Yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, anladım ve geçmişte paylaşmış olduğum ve/veya gelecekte paylaşacağım iletişim bilgilerimi içeren kişisel verilerimin KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Meyan Mücevherat tarafından reklam, kampanya, avantaj, haber ve diğer benzeri faydaların sağlanabilmesi adına işlenmesine ve bu kapsamda aşağıdaki yöntemlerle, tarafımla irtibata geçilmesine www.meyanci.com üzerinden yaptığım üyelik başvurusu ya da mağazalarda cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile paylaşmak suretiyle yine elektronik şekilde açık rıza veriyorum.